Geavanceerd zoeken

:0

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Verantwoordelijke uitgever & hosting
Deze website wordt gepubliceerd door de onderneming ANGEL TRADING CO. N.V., met een kapitaal van 245.000 euro, ingeschreven in Kortrijk onder het nummer 010/1736386-32, en met maatschappelijke zetel te Schuttersstraat 3C, 8500 KORTRIJK, BELGIË. Tel: +32 56206106 Fax: +32 56206102

Btw BE0467830604

Directeur van de publicatie: Fiona De Witte
De website werd ontworpen en gemaakt door, en wordt gehost door de onderneming Pirana Concepts Waregem - Grote Heerweg 75-77 B-8791 Waregem (Beveren-Leie).

Intellectuele eigendom en auteursrechten
De website www.angelorugs.com is een originele creatie die beschermd wordt door de wetten op intellectuele eigendom. De website en alle elementen waaruit deze bestaat zijn de exclusieve eigendom van ANGEL TRADING COMPANY. De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van pagina's, gegevens of andere elementen waaruit de website www.angelorugs.com is opgebouwd, met om het even welk procedé of op om het even welke drager, is verboden, en wordt zonder de goedkeuring van de uitgever beschouwd als een vervalsing. Het merk en de domeinnamen die verschijnen op de website www.angelorugs.com zijn de exclusieve eigendom van ANGEL TRADING COMPANY.

Hypertextkoppelingen
Er mogen geen hypertextkoppelingen naar de website www.angelorugs.com aangemaakt worden, tenzij met de voorafgaande goedkeuring van de directeur van de publicatie. ANGEL TRADING COMPANY wijst alle aansprakelijkheid van de hand betreffende de inhoud van websites die verwijzen naar de website www.angelorugs.com.

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens
De inzameling van persoonsgegevens voor de diensten die aangeboden worden door de website www.angelorugs.com, evenals de verwerking hiervan, worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De ingezamelde gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij de klant hiervoor zijn voorafgaande toestemming heeft gegevens, en op voorwaarde dat deze derden zich er duidelijk toe engageren alle bepalingen van de wet van 8 december 1992  na te leven. In toepassing van de wet beschikt elke persoon die persoonsgegevens heeft doorgegeven, over het recht op toegang, correctie en verwijdering van deze gegevens, en over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. U kunt op elk moment dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de beheerder van de website www.angelorugs.com.
De bezoekers aan de website worden geïnformeerd dat ANGEL TRADING COMPANY, op zijn website http://www.angelorugs.com, om navigatieredenen een beroep kan doen op het automatisch inzamelen van bepaalde informatie over de gebruikers met behulp van cookies. Indien de gebruiker van de website geen gebruik wil maken van cookies, kan hij de cookies deactiveren in de opties van zijn internetbrowser. Als de gebruiker cookies deactiveert in zijn browser, is het om technische redenen mogelijk dat bepaalde diensten die aangeboden worden op de website http://angelorugs.com niet langer toegankelijk zijn.

Wettelijke vermeldingen gecreëerd op 4 januari 2013.