Geavanceerd zoeken

:0

WAARDEN

ANGELO heeft een bijzonder streng beleid tegen het gebruik van kinderarbeid, zowel in zijn eigen fabriek als bij al zijn partners. Daarnaast draagt de onderneming ook zijn steentje bij door zijn deelname aan een onderwijsprogramma en aan een programma voor de huisvesting van de gezinnen van werknemers.

Respect voor het milieu is een van de pijlers van de strategie van ANGELO, en we blijven continu inspanningen leveren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We proberen zo veel mogelijk natuurlijke materialen en kleurstoffen te gebruiken. Ook onze transporten trachten we zo veel mogelijk te beperken en te optimaliseren.